کارشناسان دانشکده

کارشناسان دانشکده
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه قاسمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

سمت: کارشناس خدمات آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 تلفن داخلی:348

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: منیره قبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس گروه های آموزشی دانشکده

تلفن اخلی:347

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: زهره پیرزاده مقدم
 
مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری اجتماعی
 
سمت: کارشناس سایت دانشکده پیراپزشکی، مسئول دفتر 
 
تلفن داخلی:288
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
425
Powered by DorsaPortal