اعضای گروه

 

  دکتر سید حسین ابطحی ایوری

دکتری تخصصی بیوشیمی
دانشیار و عضو هیأت علمی
57223028(051) داخلی 234

Scopus

Google Scholar

 

محمد حسن مینوئیان حقیقی

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

استادیار و عضو هیأت علمی

57223028(051) داخلی 180

Scopus

Google Scholar

 

محمد قربانی

کارشناس ارشد هماتولوژی

مربی و عضو هیأت علمی

57223028(051) داخلی 243

Scopus

Google Scholar

 

دکتر علیرضا محمد زاده

دکتری میکروب شناسی پزشکی

استادیار و عضو هیأت علمی

57223028(051) داخلی 157

Scopus

Google Scholar

  دکتر جعفر حاجوی استادیار، دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی 

 

مریم رمضانی

ارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی(گرایش شیمی موادغذایی)

کارشناس آزمایشگاه شیمی وبیوشیمی

کارشناس آزمایشگاه سلولی-مولکولی

05157223028 داخلی 204

Scopus

Google Scholar

 

سمانه رضایی خیبری

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه ایمونولوژی،هماتولوژی و فیزیولوژی

05157223028داخلی204

 

 

مهناز عالی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه میکروب،قارچ و انگل شناسی

05157223028داخلی204

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/27
تعداد بازدید:
169
Powered by DorsaPortal