طرح دروس
ردیفنام درسطرح درس
1 متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکیمشاهده
2 آناتومی عمومیمشاهده
3 بیوشیمی بالینی 1 مشاهده
4 بیوشیمی بالینی 2مشاهده
5 قارچ شناسیمشاهده
6 زیست شناسی سلولی و مولکولی
مشاهده
7ژنتیک پزشکی
مشاهده
8انگل شناسی2(تک یاخته و حشره شناسی)
مشاهده
9روان شناسیمشاهده
10زبان عمومیمشاهده
11فناوری اطلاعاتمشاهده
12هورمون شناسیمشاهده
13بیوشیمی عمومی - نظریمشاهده
14بیوشیمی عمومی - عملیمشاهده
15زبان تقویتی(پیش نیاز)مشاهده
16آمارحیاتیمشاهده
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/25
تعداد بازدید:
42
Powered by DorsaPortal