اساتید راهنما

لیست اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی

رشته و مقطع

ورودی

نام استاد راهنما

تعداد

علوم آزمایشگاهی

961

دکتر محمد حسن مینوئیان

27

951

دکتر علیرضا محمدزاده

25

941

محمد قربانی

27

931

دکتر سید حسین ابطحی

19

921

دکتر محمد حسن مینوئیان

3

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

962

علیرضا طلایی

22

952

سمانه نجفی

20

942

علیرضا طلایی

27

932

دکترنرجس بحری

2

هوشبری پیوسته

961

مصطفی امیری

20

951

سید حسین ناظمی

15

941

عباسعلی عباس نژاد

18

931

خانم حاج وثوق

20

تکنولوژی پرتوشناسی

961

مهندس جواد باقری

18

951

دکتر محمد کشتکار

20

941

حامد معصومی

22

931

مجید صادقی مقدم کاخکی

14

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/25
تعداد بازدید:
72
Powered by DorsaPortal