اساتید مشاور


دانشکده پیراپزشکی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی اساتید مشاور


تکنولوژی پرتوشناسی           1.

تکنولوژی پرتوشناسی

971

آقای دکتر محمد کشتکار

          2.

تکنولوژی پرتوشناسی

961

آقای مهندس جواد باقری

          3.

تکنولوژی پرتوشناسی

951

آقای دکتر محمد کشتکار

           4.

تکنولوژی پرتوشناسی

941

آقای حامد معصومی


علوم آزمایشگاهی           5.

علوم آزمایشگاهی

971

آقای دکتر سید حسین ابطحی

           6.

علوم آزمایشگاهی

961

آقای دکتر محمد حسن مینوئیان

          7.

علوم آزمایشگاهی

951

آقای دکتر علیرضا محمد زاده

          8.

علوم آزمایشگاهی

941

آقای محمد قربانی


هوشبری           9.

هوشبری

971

خانم نجمه سادات حاج وثوق

           10.

هوشبری

961

آقای دکتر مصطفی امیری

1          11.

هوشبری

951

آقای سید حسین ناظمی

1          12.

هوشبری

941

آقای دکتر عباسعلی عباس نژاد

1         13.

هوشبری ناپیوسته

952

خانم سمانه نجفی

            14.

هوشبری ناپیوسته

962

آقای علیرضا طلایی

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
136
Powered by DorsaPortal