معرفی
دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه و آموزش از نظر کیفی با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در 4 محور توسعه آموزش متشکل از: برنامه ریزی، ارزشیابی، رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی و پژوهش در آموزش و دانش پژوهی، فعالیت می نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/26
تعداد بازدید:
92
Powered by DorsaPortal