معرفی

دفتر توسعه آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 این واحد بامدیریت جناب آقای دکتر حاجوی به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه و آموزش از نظر کیفی
با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیات علمی در 4 محور توسعه آموزش متشکل از:
برنامه ریزی، ارزشیابی، رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی و پژوهش در آموزش و دانش پژوهی، فعالیت می نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
1433
Powered by DorsaPortal