استعدادهای درخشان

اسامی دانشجویان استعداد درخشان (رتبه اول هر رشته در دانشکده پیراپزشکی ورودی) تا پایان نیمسال تحصیلی دوم97-1396:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سال ورود

1

محمدرضا یوسفی

هوشبری- کارشناسی پیوسته

93

2

عارف فرجی برحق

هوشبری- کارشناسی پیوسته

94

3

زهرا صادقی نوقابی

هوشبری- کارشناسی پیوسته

95

4

زهرا افشاری

هوشبری- کارشناسی پیوسته

96

5

الیاس فاضلی سنگانی

هوشبری- کارشناسی ناپیوسته

95

6

امیر طالب پور

علوم آزمایشگاهی- کارشناسی

93

7

فاطمه حاجی زاده

علوم آزمایشگاهی- کارشناسی

94

8

زهرا الهی

علوم آزمایشگاهی- کارشناسی

95

9

فاطمه شریفی مند

علوم آزمایشگاهی- کارشناسی

96

10

محدثه حفاظی

تکنولوژی پرتوشناسی- کارشناسی

93

11

مهدیه ابراهیمی

تکنولوژی پرتوشناسی- کارشناسی

94

12

سجاد شیرین بنیاد

تکنولوژی پرتوشناسی- کارشناسی

95

13

مجید حسن آبادی- حمید محمدزاده بهمدی(مشترک)

تکنولوژی پرتوشناسی- کارشناسی

96

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/05
تعداد بازدید:
18
Powered by DorsaPortal