معرفی و اعضاء


 
 
 


مسئول کمیته : حبیب شارعی نیا
رشته و مقطع تحصیلی : عضو هیئت علمی دانشگاه
سابقه خدمت :4 سال
سابقه خدمت در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی : 2 سال
تلفن تماس : 57225027- 57223028– 051
نمابر :57223814-051
آدرس الکترونیکی :  EDC@Gmu.ac.ir

 اهداف کلی و وظایف اساسی :

هدایت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویی
مشارکت فعال دانشجویان در ارتقاء فرآیندهای یاددهی
بهبود یادگیری از طریق همفکری و فعالیت نظام یافته

 
کارشناس گروه - جواد باقری - کارشناس مهندسی برق – مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری دانشگاه

اعضای دانشجویی کمیته مشورتی


چارت کمیته مشورتی دانشجویی


فرم عضویت در کمیته مشورتی دانشجویی 

فرم نیاز سنجی 
  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/19
تعداد بازدید:
536
Powered by DorsaPortal