فراخوان جشنواره

جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سال های گذشته در دو بخش دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد. لذا فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت ارسال فعالیت های نوآورانه اعضای هیئت علمی بر اساس حیطه های ششگانه ذیل اعلام می گردد :
  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
  • یاددهی و یادگیری
  • ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیئت علمی و برنامه )
  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • یادگیری الکترونیکی
  • طراحی و تولید محصولات آموزشی
کلیه اعضای محترم هیئت علمی می توانند فعالیتهای نوآورانه خود را جهت طرح درکمیته علمی درون دانشگاهی جشنواره را به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ارسال نمایند. ارسال فایل فرآیند با فرمت word الزامی می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
208
Powered by DorsaPortal