اهداف

اهداف کلی و وظایف اساسی :
• هدایت آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه
• توانمند سازی جامعه در زمینه های مرتبط با سلامت
• ارتقاءآموزشی نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی
از آنجا که هدف نهایی نظام آموزش علوم پزشکی ارتقاء سلامت افراد جامعه است بنابراین تمام کوشش متولیان و ارائه کنندگان خدمات آموزشی باید پاسخگویی به نیازهای جامعه باشد. بنابراین برنامه ریزی آموزشی و اجرای آن و خدمات نظام آموزشی دانشگاه می بایست منطبق بر نیازمای جامعه سازماندهی گردد .

اهداف ویژه :
• نیاز سنجی برای برنامه ریزی درسی
• توسعه رشته ها مرتبط با نیازهای جامعه
• تدوین برنامه راهبردی یا بلند مدت برای آموزش پاسخگو
• توجه به پاسخگویی در آموزش در کوریکولوم آموزشی دانشجویان
• تدوین برنامه عملیاتی مداخلات بر اساس مراقبتهای اولیه آموزش مبتنی بر شواهد و مدیریت مبتنی بر شواهد
• تلاش برای آموزش عملی و بالینی در جامعه مبتنی بر مشکلات جامعه
• تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مناسب برای اساتید
• بهبود ارتباط بخش آموزش با مدیریت سلامت جامعه
• توسعه امکانات از طریق دسترسی به بودجه لازم
• تبادل تجربیات با سازمانهای دیگر فعال در این زمینه
• ارتباط بیشتر با مردم از طریق تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
• انجام پروژه های پژوهشی مبتنی بر HSR
• انتشار مجلات علمی ، مقالات و کتب در راستای اطلاع رسانی مناسب
• برقراری ارتباط مناسب با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سلامت
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
149
Powered by DorsaPortal