وظايف واحد بازرسی

وظايف واحد بازرسی

√ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بازرسي مستمر ، دوره‌اي و يا موردي از واحدهاي استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد»
       اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه
 
√ بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع

 

√ تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رييس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف
√ برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون
      اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
تاریخ به روز رسانی:
1391/03/30
تعداد بازدید:
432
Powered by DorsaPortal