اساتید هیات علمی
 • جناب آقای دکتر علی عالمی: رئیس دانشکده
 • جناب آقای دکتر مجتبی افشارنیا : معاون دانشکده
 • جناب آقایمهندس محمدجواد فانی : عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقایدکتر محمد مطلبی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای دکتر مهدی مشکی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای دکترسیدعلی سجادی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای دکترعبدالجوادخواجوی : عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای دکترهدایت الله شمس : عضو هیات علمی دانشکده 
 • جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای دکتر احمد زارعی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای مهندس حامد بیگلری : عضو هیات علمی دانشکده 
 • سرکارخانم مهندس رویا پیروی مینایی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای مهندس مهدی قاسمی: عضو هیات علمی دانشکده
 • جناب آقای مهندس مجتبی امکانی: عضو هیات علمی دانشکده 
 • جناب آقای مهندس مصطفی جعفری زاوه: عضو هیات علمی دانشکده 
 • جناب آقای مهندس محمدحسین بهشتی: عضو هیات علمی دانشکده 
 • جناب آقای مهندس علی فیروزی: عضو هیات علمی دانشکده 
 • سرکارخانم مهندس راضیه جعفری زاده: : عضو هیات علمی دانشکده 
 • سرکارخانم مهندس مریم صابری: : عضو هیات علمی دانشکده 
 • سرکارخانم فاطمه فدوی: کارشناس دانشکده 


تاریخ به روز رسانی:
1397/02/04
تعداد بازدید:
56
Powered by DorsaPortal