رسيدگي به شكايات

شرح وظايف واحد رسيدگي به شكايات 

1- دريافت شکايات کتبي و يا شفاهي مردمي و تحقيق و بررسي وتکميل اطلاعات مورد تياز در اولين فرصت با حضور شاکي ومتشاکي و رسيدگي به شکاياتي که در صلاحيت معاونت درمان مي باشد با ارائه گزارش پيرامون موضوع شکوائيه به مشمولين ذيربط.

2- بررسي شکايات واصله و ارائه راه حلهاي موجود قانوني به ارباب رجوع ونيز ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر بوده مثل نظام پزشکي.

3- ارجاع شکاياتي که مربوط به وظايف ذاتي معاونت درمان بوده به واحدهاي ذيربط اين معاونت.

4- مراجعه به مراجع اداري و قضائي وشرکت در جلسات دادگاهها و استيفاء حقوق دولت.

5- مراجعه به مراکز اداري و درماني در رابطه با شکايات ارباب رجوع و تهيه گزارش.

6- ارائه راهکارهاي حقوقي ونقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط و مسئولين واحدها.

7- پاسخ به استعلات حقوقي واحدهاي دانشگاه و مراجع قضائي و اداري ديگر

 هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي درمواردزيرمكلف به رسيدگي است:

 الف) وصول شكايت ازطرف شاكي خصوصي اعم ازشخص حقيقي يا حقوقي اعلام تخلف ازطريق مراجع قضايي يا مسئولان ذيربط وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي با مؤسسات وسازمانهاي دولتي اعلام تخلف ازطرف شوراي عالي يا هيات عالي انتظامي ورئيس يا هيات مديره نظام پزشكي شهرستان مربوط

 ب) مراجع يادشده دربندهاي بالا حداكثرظرف يك سال از تاريخ وقوع تخلف يا بروز عوارض مي توانند به هياتهاي بدوي اعلام شكايت كنند.شكايت بايد با امضاء وتاريخ وشامل نام ومشخصات و نشاني كامل شاكي ومشتكي عنه و تاريخ وقوع تخلف و محل وقوع تخلف باشد و به شكايات بدون امضاء يا امضاي مستعار ترتيب اثر داده نمي شود. 

 ج) مؤسسات درماني وبهداشتي وسايرمراجع مربوط ، اعم از دولتي يا غيردولتي ، مكلفند اصل كليه اوراق پرونده پزشكي بيمار يا فتوكپي ممهوربه مهر موسسه درماني وبهداشتي راكه به امضاي رئيس آن واحد رسيده است درصورت مبالغه هيات هاي بدوي و عالي انتظامي ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست ، در اختيار هيات هاي يادشده قرار دهند

charrt

تاریخ به روز رسانی:
1387/09/28
تعداد بازدید:
246
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal