اقدامات

عملکرد اداره تجهیزات پزشکی:

1- خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان 22بهمن گناباد وبا هزینه ای بالغ بر 5/105/944/800 ریال که از اهم تجهیزات می توان به خرید دستگاه فلوروسکوپی واخذ مجوز نصب وراه اندازی از سازمان انرژی اتمی ایران ،خرید یک دستگاه اکسیژن ساز،خرید یک دستگاه ماشین بیهوشی ویک یکدستگاه تخت جراحی وخرید دستگاه اکوکاردیوگرافی اشاره کرد

2- خریدتجهیزات پزشکی بیمارستان 15 خرداد بیدخت با هزینه ای بالغ بر 810/000/000 ریال که از اهم تجهیزات می توان به خرید دستگاه ماشین بیهوشی وتخت عمل جراحی وچراغ سیالتیک سقفی جهت اطاق عمل و تجهیزات جهت درمانگاه اشاره نمود

3- خریدتجهیزات پزشکی بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان با هزینه ای بالغ بر526/888/000 ریال که از اهم تجهیزات می توان به خرید یکدستگاه سل کانتر و یک دستگاه تخت زایمان ومانیتورینگ سانترال اشاره کرد

4- نظارت برنصب و راه اندازی وآموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده که توسط شرکتهای مربوطه انجام گرفته است

5- هماهنگی جهت تعمیرات ونگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان های دانشگاه ونظارت برعملکرد تجهیزات پزشکی دردانشگاه واستفاده بهینه از دستگاه ها مورد بررسی قرا رگرفته است .

6- تشکیل کمیته تجهیزات پزشکی در معاونت درمان جهت بررسی وضعیت تجهیزات بیمارستانها

7- تشکیل کمیسیون سیاستگزاری وساماندهی تجهیزات پزشکی دانشگاه

8- شرکت در کمیته های تجهیزات پزشکی بیمارستانها

9- عضویت در گروه ارزشیابی بیمارستانهای تابعه وارزیابی تجهیزات پزشکی بیمارستانها

10- هماهنگی های لازم جهت ایجاد مکان مناسب باشرایط ارائه شده توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی برای نصب وراه اندزای دستگاههای سرمایه ای از جمله دستگاه فلوروسکوپی ودستگاه اکسیژن ساز

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/10
تعداد بازدید:
940
Powered by DorsaPortal