شرح وظايف

شرح وظایف مدیریت خدمات پرستاری                                                                           * لینک های مهم

1.ارتقاء و حفظ خدمات پرستاري در حد مطلوب                                                                                                               itled

2.ارتقاء و حفظ رضايتمندي مددجويان 

3.آموزش كاركنان و مديران پرستاري جهت ارتقاء دانش و مهارتهاي شغلي و پيگيري مستمر اثر بخشي آموزشها  Untitled

4.نظارت بر عملكرد كاركنان پرستاري

5.ايجاد ارتباط وهماهنگي درزمينه امور پرستاري با کليه سازمانها وواحدهاي تابعه مطابق با سياستهاي دانشگاه Ud

6.ارائه پيشنهادات لازم جهت بکارگيري روشهاي نوين پرستاري درواحدهاي تابعه دانشگاه

7.جمع‌ آوري‌ و بررسي‌ آمار و اطلاعات‌ پرسنل‌ پرستاري‌ تمامي‌ واحدها بطور ماهانه‌

8.نظارت بر فعاليت مديران پرستاري مراكز درماني در راستاي ارتقاي كيفيت خدمات پرستاري

9.بازديد از مراكز درماني و نظارت بر حسن اجراي مراقبتها بر اساس استانداردهاي پرستاري.

10.بررسي و برآوردنيازهاي  آموزشي ضمن خدمت وايجادتسهيلات جهت پرسنل به منظور طي دوره هاي آموزشي

11.برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاههای پرستاري متناسب با نياز آموزشي كادر پرستاري مراكز درماني

12.تهيه و توزيع تراكتهاي آموزشي جهت كادر پرستاري مراكز درماني

13.شركت در ارزشيابي ساليانه بيمارستانها

14. بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات و شکوائیه های کادر پرستاری

15.یجاد ارتباط و هماهنگی به منظور فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کادر پرستاری واحدهای مربوطه

16.تصمیم گیری در جهت نقل و انتقال کادر خدمات پرستاری در سطح بیمارستانهای تابعه

17.هماهنگي وبرنامه ريزي واجراي كليه دورههاوكارگاهها درمعاونت درمان

18. تعیین هدف در جهت برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی و پژوهشی

19.تدوين وپيشنهاد پروژه هاي تحقيقاتي ومشارکت دراجراي آنها

20.تعیین افراد واجد شرایط جهت تدریس در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت

21. تشکیل جلسات مداوم با مسؤلین پرستاری بیمارستان های تابعه و سوپروایزرهای آموزشی در جهت ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء کیفیت خدمات

22.بررسي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ و مكاتبات‌ پرسنل‌ پرستاري‌ و اعلام‌ نظر در موارد لزوم‌

23.همكاري وارزشيابي بيمارستان دوستدار كودك

24.پيگيري‌ و اقدام‌ در مورد نامه‌ هاي‌ ارجاعي‌ توسط مافوق‌

تاریخ به روز رسانی:
1388/05/13
تعداد بازدید:
105
Powered by DorsaPortal