شورای توسعه آموزش علوم پزشکی

شورای توسعه آموزش علوم پزشکی به منظور ارتقاء کیفی آموزش و ایجاد محیطی پویا در دانشگاه علوم پزشکی گناباد بر اساس مصوبه پانزدهمین جلسه شورای محترم توسعه آموزش پزشکی کشور در تاریخ 30/2/1383 تشکیل گردید.

اعضاء شورای توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه:

     
  دکتر رضا احمدی ( سرپرست دانشگاه) – رئیس شورا  
  دکتر موسی سجادی ( مدیرEDC) – نائب رئیس شورا  
  دکتر علی محمدپور (معاون تحقیقات و فناوری – عضو شورا)  
     
  دکتر آرش حمزه ای ( مسئول EDO دانشکده پزشکی) – عضو شوا  
  علیرضا عطاردی ( مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی) – عضو شورا  
     
  دکتر محسن صاحبان ملکی( رئیس مرکز آموزشی درمانی 15 خرداد) – عضو شورا  
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
207
Powered by DorsaPortal