اعضای هیأت علمی
 
 
نام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلی -گرایشرتبه علمیرزومه(CV)
ایمیل
سید حسین ابطحی ایوری دکتری تخصصی بیوشیمی استادیار مشاهده Abtahi_51@yahoo.com
شهناز احراری فوق لیسانس پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده sh.ahrar@gmail.com
رضا اسماعیلی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت استادیار مشاهده esmaeili.r@gmu.ac.ir
مجتبی افشارنیا دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشیار
مشاهده Mafsharnia2000@yahoo.com
رضا احمدی بورد تخصصی بیماری های عفونی استادیار مشاهده dr_ahmadi725@yahoo.com
مصطفی امیری دکتری تخصصی
آموزش زبان انگلیسی استادیار مشاهده Mu1amiry@yahoo.com
حسن ایرانی فوق لیسانس پرستاری - اطفال مربی   hassan anrn@yahho.com
 جواد باذلی
 دکتری تخصصی
 سلامت در بلایا و فوریت ها
 استادیار مشاهده
javadbazeli@yahoo.com
نرجس بحری بیناباج فوق لیسانس آموزش مامایی مربی مشاهده argesbahri@yahoo.com
کوکب بصیری مقدم فوق لیسانس پرستاری - داخلی جراحی مربی   ko_basiry@yahoo.com
مهدی بصیری مقدم فوق لیسانس پرستاری - اطفال مربی  مشاهده basiri1344@gmail.com
طاهره بلوچی فوق لیسانس پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده tbaloochi@gmu.ac.ir
الهه بنفشه قوچان عتیق فوق لیسانس آموزش مامایی مربی   elahe.banafshe@yahoo.com


حامد بیگلری فوق لیسانس بهداشت محیط مربی   hamed.biglari@gmail.com
رویا پیروی مینائی فوق لیسانس  مهندسی بهداشت محیط مربی    
جهانشیر توکلی زاده دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد مشاهده jahanshir_t@yahoo.com
علی اکبری متخصص روان پزشکی استادیار مشاهده  
سید فرزین میرچراغی بورد تخصصی داخلی استادیار  
آرش حمزه ای بورد تخصصی بیهوشی استادیار   arash_hamzei@yahoo.com
شهلا خسروان دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشیار مشاهده MMa_khosravan@yahoo.com
محمد حسین بهشتی فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای مربی    
 
علی دلشاد نوقابی فوق لیسانس پرستاری - بهداشت جامعه مربی   ali_delshad2000@yahoo.com
رقیه رحمانی فوق لیسانس آموزش مامایی مربی   roghaiehrahmany@yahoo.com
سید علی سجادی دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشیار   sa_1344@HoTMAIL.com
موسی سجادی دکتری تخصصی آموزش پرستاری استادیار مشاهده sajjadi m420@yahoo.com
حسن شجاعی مند فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار مربی مشاهده shojaee@gmu.ac.ir
خسرو شفقی فوق لیسانس علوم تغذیه استادیار مشاهده Dshafaghi@yahoo.com
رضا شریفی بورد تخصصی جراحی عمومی استادیار    
حبیب شارعی نیا فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی مربی
 
عبدالجواد خواجوی مقدم دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مشاهده  
ملیحه سلطانی فوق لیسانس علوم تشریحی مربی مشاهده  
فرهنگ سلطانی بجستانی فوق تخصص روماتولوژی استادیار    
هدایت الله شمس فوق لیسانس پرستاری - بهداشت جامعه مربی   hedayat.shams@yahoo.com
لیلا صادق مقدم عباسپور دکتری تخصصی
پرستاری - بهداشت جامعه استادیار   Ls_moghadam@yahoo.com
محسن صاحبان ملکی بورد تخصصی بیهوشی استادیار    
حسین عجم زیبد دکتری تخصصی پرستاری - داخلی جراحی استادیار مشاهده moallef@gmail.com
علی عالمی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار  مشاهده alami.ali@gmu.ac.ir
فریبا عسکری فوق لیسانس مامایی - بهداشت مادر وکودک مربی   askari@gmu.ac.ir
مجتبی عاملی بورد تخصصی ارولوژی استادیار    
مریم عشقی زاده فوق لیسانس پرستاری - اطفال مربی  مشاهده m.eshghizadeh@gmail.com
علیرضا عطاردی بیمرغی دکتری تخصصی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی استادیار مشاهده ar atarodi1386@yahoo.com
مجید صادقی مقدم کاخکی فوق لیسانس فیزیک پزشکی مربی    
محمد جواد فانی فوق لیسانس بهداشت حرفه ای مربی   fanimj@gmail.com
محمد قربانی فوق لیسانس خون شناسی مربی  
مهدی کریمی بورد تخصصی پاتولوژی استادیار مشاهده mkshahri@yahoo.com
مجتبی کیان مهر دکتری تخصصی بیوفیزیک دانشیار  مشاهده kianmehr.m@gmail.com
صدیقه گوهری بهاری فوق لیسانس معارف اسلامی- فقه ومبانی حقوق مربی   sedigheh.gohari@gmail.com
محمد مجلی دکتری تخصصی آموزش پرستاری مربی مشاهده mmojali@yahoo.com
علی محمد پور دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشیار مشاهده amohammadpur@gmail.com
علیرضا محمد زاده دکتری تخصص باکتری شناسی پزشکی استادیار   alm1360@gmail.com
علیرضا محمود آبادی بورد تخصصی رادیولوژی استادیار   mahmudabadi_md@yahoo.com
اعظم السادات محمودیان بورد تخصصی زنان و زایمان استادیار  
جلیل مشاری بورد تخصصی کودکان استادیار مشاهده Dr.Moshari@yahoo.com
مهدی مشکی دکتری تخصصی آموزش بهداشت دانشیار مشاهده rmoshki@gmail.com
محمد مطلبی دکتری تخصصی آموزش بهداشت دانشیار مشاهده mohammad_matlabi1344@yahoo.com
مریم مقیمیان دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشیار مشاهده Moghimian@gmu.ac.ir
علیرضا منتظر ابدی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی استادیار  
محمد رضا منصوریان فوق لیسانس آموزش پزشکی مربی   mansoorian@gmu.ac.ir
محمد حسن مینوئیان  دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی استادیار   minooean_h@yahoo.com
هانی مسیب زاده روشن
فوق لیسانس ایمنی شناسی مربی   roshanh881@mums.ac.ir
سید حسین ناظمی فوق لیسانس بیهوشی مربی   nazemi.h@yahoo.com
سمانه نجفی فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی مربی  
محمودرضا نعمت اللهی دکتری تخصصی قلب وعروق استادیار    
صدیقه نیازی فوق لیسانس آموزش بهداشت مربی    
فاطمه والی راد دکتری تخصصی طب کار استادیار    
فاطمه هادیزاده طلاساز دکتری تخصصی
آموزش مامایی استادیار   fatmeh hadezadeh@yahoo.com
بتول محمدیان فوق لیساننس آموزش پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده mohammadian.b@gmu.ac.ir
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/17
تعداد بازدید:
1353
Powered by DorsaPortal