کمیته ارتقاء

کمیته ارتقا


رئیس:  دکتر جواد باذلی (رئیس دانشگاه)

دبیر:   دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)

اعضا:


·         دکترمحمد مطلبی (مسئول امورهیئت علمی دانشگاه)

·         دکترسیدعلی سجادی (معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه)

·         دکترعباسعلی عباس نژاد (مدیر آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه)

·         دکترمجتبی کیان مهر(عضوهیئت علمی دانشگاه)

این کمیته عهده دار بررسی فعالیتهای آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آئین نامه اجرائی خدمت موظف اعضا می باشد. اعضای این کمیته شامل رئیس دانشگاه(یا یکی از اعضای هیات علمی به نمایندگی از طرف ایشان) معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه مدیر کل کارگزینی و کارشناس دفتر معاونت آموزشی می باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/15
تعداد بازدید:
446
Powered by DorsaPortal