معرفی دبیرخانه


 dabirkhaneh2

 
 
به دبیرخانه ستاد طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خوش آمدید

  سرپرست دبیرخانه ستاد: آقای دکتر رضا اسماعیلی
  دبیر دبیرخانه ستاد : آقای دکتر موسی سجادی
  مسئول اجرائی دبیرخانه ستاد : آقای نعمت ا.. عباسی

  ..............................................................................

  ماموریت های دبیرخانه :
  الف ) ماموریت های ویژه کلان منطقه 9
         کارگروه توسعه و تعالی طب تسکینی - مسئول کارگروه : آقای دکتر موسی سجادی - تلفن داخلی: 145
         کارگروه توسعه و تعالی عاوم تغذیه - مسئول کارگروه : آقای دکتر سید حسین ابطحی - تلفن داخلی: 234
         کارگروه توسعه و تعالی دانش هنر و سلامت - مسئول کارگروه : آقای دکتر حسین محمدزاده مقدم - تلفن داخلی: 313

 ب ) مأموریت های مشترک کشوری
        1- بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم - مسئول کارگروه : آقای دکتر منتظر ابدی
        2- بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور - مسئول کار گروه : آقای دکتر محمد مطلبی
        3- بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت - مسئول کار گروه : آقای دکتر مجتبی افشارنیا
        4- بسته امایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها - مسئول کارگروه : آقای دکتر رضا اسماعیلی
        5- بسته اعتلای اخلاق حرفه ای - مسئول کار گروه : آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
        6- بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی - مسئول کارگروه : آقای دکتر رضا اسماعیلی
        7- بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی - مسئول کارگروه : آقای دکتر سید فرزین میرچراغی
        8- بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی - مسئول کارگروه : آقای دکتر موسی سجادی
        9- بسته اعتبار سنجی موسسات و بیمارستان های آموزشی - مسئول کارگروه : آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
       10 - بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی - مسئول کارگروه : آقای دکتر علی محمدپور

 

اطلاعات تماس:
برای ارتباط با دبیرخانه می توانید از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید:
خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی ، ستاد دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
شماره تلفن: 05157223028
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
170
Powered by DorsaPortal