معرفی معاون

معاونت بهداشتی براساس شرح وظایف پیش بینی شده درسیستم بهداشتی به امر برنامه ریزی هدایت, نظارت, سازماندهی برنامه ها و ارزشیابی آنها می پردازد .
خدمات اساسی بهداشت مبتنی بر مراقبتهای اولیه بهداشتی که با شیوه هایی از نظر عملی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی با بهای عادلانه و قابل دسترس برای تمامی آحاد جامعه می باشد رادر بر گیرند .

واحدهای ستادی معاونت بهداشتی به شرح ذیل می باشد :
واحد گسترش شبکه – سلامت خانواده و جمعیت – پیشگیری و مبارزه با بیماریها – بهداشت محیط و حرفه ای – بهداشت مدارس – بهداشت روان – بهداشت دهان و دندان – امور عمومی و اداری – آمار و رایانه – امور داروئی و امور آزمایشگاه

 سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی شامل :
الف) سطح اول خدمات : مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی , خانه های بهداشت که مراقبتهای اولیه بهداشتی را به جمعیت منطقه ای مشخص عرضه می کنند .
ب ) سطح دوم خدمات : مرکز بهداشت و بیمارستانهای عمومی شهرستان که خدمات مدیریتی پشتیبانی و تخصصی را عرضه می کند .
ج ) سطح سوم خدمات : مرکز بهداشت استان و بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی که عرضه خدمات به سطوح اول ودوم و موارد ارجاعی نیازمند به خدمات تخصصی را برعهده دارد .
خدمات بهداشتی درمانی سطح اول از طریق 15 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و 46 خانه بهداشت به مردم عزیز ارائه خدمت می گردد .


معاونت بهداشتی علاوه بر ارتباط با ریاست دانشگاه و سایر معاونتهای مربوطه به طور مستقیم با معاونت بهداشت و ادارات کل (مربوط به واحدهای ستادی) در سطح وزارت بهداشت ، در ارتباط می باشد و از سوی آنها پشتیبانی (علمی – مالی ) هدایت و سازماندهی می گردد .

 

 

 

 

 گزیده ای از وظایف
تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی براساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به شبکه های تابعه
کنترل شاخصهای بهداشتی و برنامه ریزی در راستای بهبود وضعیت شاخصها
مدیریت و نظارت بر تمامی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری ، مالی به مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه
پیگیری و اجرای برنامه های سلامت مادران ,سلامت کودکان ,سلامت سالمندان و تنظیم خانواده ,شیر مادر و.......
پیگیری و اجرای برنامه های سلامت دهان و دندان
پیگیری و اجرای برنامه های بهداشت محیط
پیگیری و اجرای برنامه های سلامت روان
پیگیری و اجرای برنامه های سلامت دانش آموزان
آموزش عمومی جامعه
تدارک داروهای اساسی مورد نیاز مراقبتهای بهداشتی درمانی سرپایی

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/03
تعداد بازدید:
1146
Powered by DorsaPortal