معرفی

نام و نام خانوادگی :

 

آقای محمد حسین رحمانی

سمت :

سرپرست واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

رشته تحصیلی:


کارشناس بهداشت عمومی
تلفن تماس 

05157221946  - 05157220192 داخلی116

همکاران واحد : 
نام و نام خانوادگی : آقای ابراهیم رحیمی 
سمت : کارشناس بیماریهای غیرواگیر
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 114


نام و نام خانوادگی : آقای رضا قربان نیا 
سمت : کارشناس بیماریهای واگیر
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 112

نام و نام خانوادگی : آقای حامد رمضانی
سمت : کارشناس بیماریهای واگیر
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 111

نام و نام خانوادگی : خانم  فرخ شریفی
سمت : کارشناس بیماریهای غیر واگیر
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 113
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/22
تعداد بازدید:
392
Powered by DorsaPortal