شرح وظایف

شرح وظایف توزیع نیروهای تخصصی

1-تنظیم کتابچه آشنایی با شهرستان، دانشگاه و امکانات در نظر گرفته شده جهت متخصصین

2- پیگیری جذب متخصصین مورد نیاز شهرستان گناباد و بجستان

3-اقدام وپیگیری امور متخصصین(مکاتبه و معرفی متخصصین به بیمارستانها ،بیمه ها و وزارت متبوع )

4-صدورگواهی فعالیت در شهرستان جهت متخصصین

5-درج اطلاعات مربوط به متخصصین در سایت کنترل پزشکان

6-پیگیری متخصصین طرح یکماهه و معرفی و مکاتبه با بیمارستانها ، بیمه ها  و وزارت متبوع

7-پاسخگویی به نامه های واحد توزیع نیرو های تخصصی و ارسال آمار درخواستی

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/03
تعداد بازدید:
66
Powered by DorsaPortal