کارکنان


    

آقای احسان امیری
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی
شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 186)
نمابر: 05157220577

 
کارشناس جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه
کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاه
کارشناس کانون هلال احمردانشگاه
کارشناس کانون شعر و ادب دانشگاه
کارشناس کانون گردشگری دانشگاه
کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه
کارشناس دبیرخانه ستاد اردوهای جهادی دانشگاه
رابط وب سایت مدیریت فرهنگی دانشگاه  
 nopic
       
•آقای سید محمد جواد مجتبوی
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 336)
نمابر: 05157220577
ایمیل: javad.mojtabavi@gmail.com 
 

کارشناس فرهنگی دانشکده پزشکی و سایر دانشکده ها
کارشناس کانون کارآفرینی دانشگاه
کارشناس کانون اخلاق حرفه ای دانشگاه
کارشناس کانون خیریه باران مهر دانشگاه
 nopic
    
•آقای حامد مختاریان دلوئی
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس مدد کاری اجتماعی

شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 183)
نمابر: 05157220577
 

کارشناس جشنواره فرهنگی بین الملی 
کارشناس کانون فیلم و عکس دانشگاه

کارشناس کانون هنر دانشگاه
کارشناس کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه 
    
آقای صادق قربانی
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی گرایش مشاوره

شماره تماس:
 05157225080-05157225027(داخلی 185)
نمابر: 05157220577

کارشناس جشنواره نشریات دانشجویی
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
کارشناس کانون نشریات و دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات
کارشناس کانون عفاف و حجاب دانشگاه
کارشناس دبیرخانه کمیته انطباق دانشگاه 
     
 •سرکار خانم فهیمه دولتخواه
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس مدد کاری اجتماعی

شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 184)
نمابر: 05157220577
 
کارشناس جشنواره قرآن و عترت(ع)
کارشناس کانون قرآن و عترت دانشگاه
 
    
 آقای مهدی محمدی
سمت: مدیر پایگاه خبری مفدا 
تحصیلات: کارشناسی مددکاری اجتماعی

شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 216)
نمابر: 05157220577
   
          
                                           

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/23
تعداد بازدید:
626
Powered by DorsaPortal