کارکنان


    

آقای احسان امیری
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی
شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 186)
نمابر: 05157220577

 
کارشناس جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه
کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاه
کارشناس کانون هلال احمردانشگاه
کارشناس کانون گردشگری دانشگاه
کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه
کارشناس دبیرخانه ستاد اردوهای جهادی دانشگاه
 nopic
       
•آقای سید محمد جواد مجتبوی
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت
شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 336)
نمابر: 05157220577
ایمیل: javad.mojtabavi@gmail.com 
 

کارشناس فرهنگی دانشکده پزشکی و سایر دانشکده ها
کارشناس کانون کارآفرینی دانشگاه
کارشناس کانون اخلاق حرفه ای دانشگاه
کارشناس کانون خیریه باران مهر دانشگاه
 nopic
    
•آقای حامد مختاریان دلوئی
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس مدد کاری اجتماعی

شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 183)
نمابر: 05157220577
 

کارشناس جشنواره فرهنگی بین المللی 
کارشناس کانون فیلم و عکس دانشگاه

کارشناس کانون هنر دانشگاه
کارشناس کانون شعر و ادب دانشگاه
کارشناس کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه 
    
آقای صادق قربانی
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی گرایش مشاوره

شماره تماس:
 05157225080-05157225027(داخلی 185)
نمابر: 05157220577

کارشناس جشنواره نشریات دانشجویی
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
کارشناس کانون نشریات و دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات
کارشناس کانون عفاف و حجاب دانشگاه
کارشناس دبیرخانه کمیته انطباق دانشگاه 
     
 •سرکار خانم فهیمه دولتخواه
سمت: کارشناس امور فرهنگی دانشگاه
تحصیلات: کارشناس مدد کاری اجتماعی

شماره تماس:
05157225080-05157225027(داخلی 184)
نمابر: 05157220577
 
کارشناس جشنواره قرآن و عترت(ع)
کارشناس کانون قرآن و عترت دانشگاه
 
    

   
  
                                           

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
901
Powered by DorsaPortal