پرسنل اداره آزمایشگاه مواد غذایی
 Untitled مسئول بخش میکروبی:

آقای مهندس عبدالصالح نجار


سابقه کار:

رزومه
مسئول بخش شیمی

خانم مهندس  مژگان حاجی زاده


سابقه کار:


رزومه

تاریخ به روز رسانی:
1393/10/21
تعداد بازدید:
80
Powered by DorsaPortal