داروخانه های سطح شهرستان

ردیف

نام داروخانه

مسئول فنی

تلفن تماس

آدرس

1

بیمارستان22 بهمن گناباد

دکترمحمد سنجری مقدم/دکتر مهدی کریمی/دکتر الهه رنگریز

05157226799

گناباد- خیابان ناصر خسرو- بیمارستان22بهمن

2

بیمارستان 15 خرداد بیدخت

دکتر سیدصابرسجادی

05157231112

گناباد- بیدخت، میدان شفا

3

داروخانه دکتر هاشمی

دکتر کاظم هاشمی

05157226591

گناباد- خ غفاری- روبروی مصلی

4

داروخانه دکتر ادبی

دکتر مهدی ادبی

05157224333

گناباد- خ امام- روبروی سینما

5

داروخانه علی قانعی

آقای علی قانعی

05157228399

گناباد- خ سعدی- روبروی آزمایشگاه جهاد

6

داروخانه دکتر قناعتی

دکتر جعفر قناعتی

05157222058

گناباد- خیابان ناصر خسرو

7

داروخانه دکتر شجاعی

دکتر سوسن شجاعی

05157229202

گناباد- میدان غدیر

8

داروخانه شبانه روزی دکتر فرخ

دکتر احسان فرخ گیسور/دکترسیدصابرسجادی/ دکترزهرااکبری نوقابی 05157229620

گناباد- خیابان ناصر خسرو- ناصرخسرو6-جنب درمانگاه شفاء

9

داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی

دکترزهرااکبری نوقابی

05157255680

گناباد- خیابان شهدا 

10

داروخانه دکتر حسینی

دکتر ابوالفضل حسینی

05156524455

بجستان- خیابان 7تیر

11

داروخانه دکتر مظلوم

دکتر اکبر مظلوم

05156522230

بجستان- خیابان 7تیر

12

داروخانه دکتر قرچه

دکتر حسین قرچه بیدختی

05157332782

گناباد- بیدخت- خیابان جمهوری اسلامی


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
1616
Powered by DorsaPortal