واحد تدارک و توزیع داروی مخدر

واحد تدارک و توزیع دارو مخدر
توضیحات
شرح وظایف اداره نظارت بر مواد مخدر
1-  تدارک داروهای مخدر و توزیع آن بین واحدهای مصرف کننده در سراسر حوزه های تحت پوشش دانشگاه و نظارت بر روند صحیح واصولی مصرف داروهای فوق و انجام بازرسی های مربوطه
واحدهای مربوطه به شرح ذیل است :
-  کلیه بیمارستانهای خصوصی ، دولتی و خیریه
-  شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه
-  درمانگاههای واجد پروانه اتاق عمل
-  بیماران کانسری و صعب العلاج
-  درمانگاههای ترک و بازتوانی بیماران معتاد
-  جانبازان معزز جنگ تحمیلی
2- نظارت بر توزیع و مصرف الکل طبی در استان و صدور حواله برابر بخشنامه های وزارت بهداشت
مراحل و فرآیندهای اداری موجود در این واحد به شرح ذیل می باشد:
الف) مراحل تحویل دارو به بیماران سرطانی:
1- مدارک مورد نیاز شامل:
1-1- فرم نسخه تنظیم شده توسط پزشک متخصص معالج
2-1- اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه بیمار
3-1- نتیجه بیوپسی یا رادیولوژی که دال بر بیماری باشد.
2- بررسی مدارک فوق توسط کارشناس و تائید مدارک
3- تشکیل پرونده بیمار
4- صدور فاکتور
5- تحویل دارو به بیمار
ب ) بیماران صعب العلاج:
1- اخذ نامه از پزشک معالج
2- ارائه نامه پزشک به همراه مستندات مربوط به مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
3- بررسی توسط کمیسیون پزشکی
4- صدور فاکتور و ارائه دارو در صورت تائید کمیسیون
ج) جانبازان معزز جنگ تحمیلی
تحویل دارو به جانبازان معزز ، تنها با ارائه نامه از کلینیک درد بینادجانبازان که به تائید مقامات مربوطه در بیناد جانبازان رسیده باشد ، بر اساس میزان و دستور داروئی قید شده در نامه صورت می گیرد.
د ) ارائه دارو به مراکز ترک اعتیاد:
1- نظارت بر عملکرد مراکز ترک اعتیاد
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
417
Powered by DorsaPortal