امور نقل و انتقالات

Untitled Document
 
 

شرح وظایف واحد نقل و انتقالات :

1- دریافت و بررسی درخواست های انتقالی و ماموریت خروجی و ورودی کارکنان در سامانه نقل و انتقالات ( http://transfer.behdasht.gov.ir/) و انجام ارجاعات سامانه ای جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

2- ارسال دعوتنامه برای مدیران جهت شرکت در کمیته نقل و انتقالات

3- ارجاع درخواست کارکنانی که با انتقال آنها موافقت گردیده به دانشگاه مقصد و انجام مکاتبات مربوط به انتقال یا ماموریت

4- صدور حکم ماموریت یا انتقال ورودی یا خروجی پس از تائید انتقال یا ماموریت

5- دریافت درخواست های مرخصی بدون حقوق پرسنل و صدور حکم مرخصی

6- انجام امور مربوط به ماموریت های آموزشی ، صدور حکم ماموریت آموزشی و در صورت نیاز هماهنگی جهت تمدید ماموریت آموزشی

7- انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی،صدور حکم تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

8- معرفی به گزینش نیروهای شرکتی جهت تائید صلاحیت

9- صدور ابلاغ تعیین محل خدمت جهت کارکنان مامور یا انتقال ورودی و ابلاغ تعیین محل خدمت جهت جابجایی درون سازمانی کارکنان

 
     
   
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/22
تعداد بازدید:
1475
Powered by DorsaPortal