امور هیئت علمی و آموزش کارکنان

 کارشناس امور هیات علمی و آموزش کارکنان:  طاهره سازوارsazvar
سابقه خدمت :                             18 سال
مدرک تحصیلی:                            کارشناس مدیریت دولتی
 
 
 شرح وظایف امور هیئت علمی و آموزش کارکنان
1- اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی طی جلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه با هماهنگی استانداری خراسان رضوی
2- نظارت بر اجرای دوره های آموزشی واحدها

3- مسئولیت برگزاری دوره های عمومی دانشگاه

4- ثبت کلیه دوره های برگزار شده در داخل یا خارج سازمان جهت پرسنل در شناسنامه آموزشی آنان

5- انتقال اطلاعات آموزشی به سیستم صدور احکام جهت احتساب امتیاز در حکم پرسنل

6- انجام امور استخدام اعضای محترم هیئت علمی پس از انجام مراحل اولیه (آزمایشات – تشخیص هویت و ...) و صدور حکم

7- اعمال تغییرات در احکام اعضای محترم هیئت علمی (ترفیع پایه – ارتقاء مرتبه و ...)

8- بررسی پرونده های مشمولین طرح مسیر ارتقاء شغل کارشناسان ستادی و کارکنان

9- انتقال پرونده های مذکور به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه مشهد

10- صدور حکم مربوطه پس از تصویب و صدور مجوز برقراری فوق العاده ویژه
 
     
Azmoon1
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/20
تعداد بازدید:
999
Powered by DorsaPortal