امور هیئت علمی و آموزش کارکنان


   
 
 شرح وظایف امور هیئت علمی و آموزش کارکنان
1- اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی طی جلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه با هماهنگی استانداری خراسان رضوی
2- نظارت بر اجرای دوره های آموزشی واحدها

3- مسئولیت برگزاری دوره های عمومی دانشگاه

4- ثبت کلیه دوره های برگزار شده در داخل یا خارج سازمان جهت پرسنل در شناسنامه آموزشی آنان

5- انتقال اطلاعات آموزشی به سیستم صدور احکام جهت احتساب امتیاز در حکم پرسنل

6- انجام امور استخدام اعضای محترم هیئت علمی پس از انجام مراحل اولیه (آزمایشات – تشخیص هویت و ...) و صدور حکم

7- اعمال تغییرات در احکام اعضای محترم هیئت علمی (ترفیع پایه – ارتقاء مرتبه و ...)
 
     
Azmoon
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/30
تعداد بازدید:
1967
Powered by DorsaPortal