واحد صدور احکام

Untitled Document
     
 
 
1- ثبت اطلاعات پرسنل جدیدالاستخدام و نیروهای طرحی

2- صدور احکام استخدامی کارکنان جدیدالاستخدام (پیمانی، قراردادی)

3- صدور احکام تعیین محل خدمت نیروهای طرحی

4- صدور حکم بازنشستگی

5- صدور احکام ماموریت (ورودی، خروجی)، انتقالی (ورودی، خروجی)، مرخصی بدون حقوق، استخدام قطعی و ...

6- آمار کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، مشمولین قانون لایحه، ضریب k، مشمولین قانون کار

7- وارد نمودن ارزشیابی کلیه واحدها و بررسی آن

8- وارد نمودن اطلاعات پرسنل پزشک خانواده و صدور احکام نامبردگان

9- اعمال تغییرات در برنامه پرسنلی و صدور احکام برای پرسنل مشمول آن

10- ثبت کلیه تغییرات اطلاعات پرسنلی
 
     
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
1520
Powered by DorsaPortal