شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
این شورا در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و افزایش کیفیت طرح های پژوهشی و بررسی تخصصی موضوعی طرح های تحقیقاتی به موجب مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1394/10/28 تشکیل گردید.
اعضای شورا:
دکتر موسی سجادی، دکتر شهلا خسروان، دکتر علی محمدپور، دکتر محمد مجلی، دکتر رقیه رحمانی، آقای محمدرضا منصوریان، آقای علی دلشاد، خانم نرجس بحری، خانم مریم عشقی زاده
تاریخ به روز رسانی:
1393/04/04
تعداد بازدید:
751
Powered by DorsaPortal