رئیس بیمارستان

Untitled
  • نام ونام خانوادگی
  • دکتر محسن صاحبان ملکی
  • سمت
  • رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی
  • مرتبه
  • متخصص بیهوشی ، فلوشیپ ICU ، استادیار تمام وقت دانشگاه
  • رزومه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به نام خدا

دکتر محسن صاحبان ملکی

سمت : رئیس بیمارستان

دکترای تخصصی بیهوشی و فلوشیب مراقبت های ویژه

سوابق تحصیلی:

فلوشیب مراقبت های ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران(1392-1391)

دکترای تخصصی بیهوشی،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(1389-1385)

دکترای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1374-1367)

سوابق اجرایی:

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی (1395 تاکنون)

مسئول راه اندازی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی(1395)

رئیس بخش ICU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

رئیس بیمارستان 15 خرداد گناباد در سه دوره

رئیس بخش ICUبیمارستان 15 خرداد گناباد

رئیس بخش ICU بیمارستان 22 بهمن گناباد

دریافت تقدیرنامه از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1396)

دریافت تقدیرنامه از مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه (1396)

دریافت تقدیرنامه از مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات درمانی معاونت در مان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1396)

دریافت تقدیر نامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد(1395)

دریافت تقدیر نامه از رئیس بیمارستان 22 بهمن گناباد(1395)

انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط سازمان نظام پزشکی در سال(1394)

دریافت تقدیر نامه از سرپرست بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (1388)

دریافت تقدیر نامه از رئیس شورای هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی استان و مدیر کل بیمه خدمات درمانی سیستان و بلوچستان(1388)

دریافت تقدیر نامه از معاون آموزشی بیمارستان خاتم انبیاءدانشگاه علوم پزشکی زاهدان(1387)

دریافت تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد(سال 1383 و سال 1385)

دریافت تقدیر نامه از معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد(سال 1383 و سال 1384 )

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/08
تعداد بازدید:
806
Powered by DorsaPortal