درمانگاه تخصصی
  
                                                                     برنامه صبح  درمانگاه تخصصی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
 

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

ارتوپدی


دکترمویدپور

دکتر قربانی

دکترمویدپور

دکتر قربانی


اطفال

دکترنبی پور

دکتر قویدل

دکتر مشاری

دکترقویدل

دکتر درفشی

دکتر قویدل

دکترپورسلطانی

دکتر احمدیان

دکتر قویدل

دکتر نبی پور

دکتر قویدل

دکتر احمدیان

دکتر قویدل

اعصاب وروان

دکتر اکبری

دکتر شمس اله

دکتر شمس اله

دکتر اکبری

دکتر شمس اله

دکتر شمس اله

دکتر شمس اله

دکتر شمس اله

اورولوژی

دکتر علمی مهردکتر علمی مهر


دکتر علمی مهر

پوست

دکتر محمدزاده

دکتر محمدزاده

دکتر محمدزاده
جراحی عمومی

دکتر هماپور

دکتر جاویدی

دکتر هماپور

دکتر جاویدی

دکتر هماپور

دکتر جاویدی

جراحی مغزواعصاب

دکتر القاسی

دکترمحسن زاده


دکتر القاسی


دکتر القاسی

دکترمحسن زاده


چشم

دکتر کریمی

دکتر تبریزی

دکتر کریمی

دکتر تبریزی


دکتر کریمی

داخلی

دکتر میرچراغی

دکتر محمودی


دکتر میرچراغی

دکتر سبحانی


روماتولوژی

دکتر سلطانی

فوق تخصص

دکتر سلطانی

فوق تخصص

دکتر سلطانی

فوق تخصص

دکتر سلطانی

فوق تخصص

دکتر سلطانی

فوق تخصص

دکتر سلطانی

فوق تخصص

زنان

دکترمحمودیان

دکتر جلیلی

دکترنجات اسلامی

دکتر مهربان

دکترمحمودیان

دکتر مرادیها

قلب

دکتر ریاستی

دکتر مقامی

دکترریاستی

دکترمحسنی

دکتر محسنی

دکتر مقامی

فوق تخصص گوارشگوش و حلق و بینی

دکتر سلطان خواه

دکتر علیمردانی

دکتر سلطان خواه


دکتر علیمردانی


مغز و اعصاب

دکتر سبحانی


دکتر سبحانی


دکتر سبحانی


 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/27
تعداد بازدید:
3229
Powered by DorsaPortal