مطالب آموزشی

 
فایل بالا شامل مستندات مربوط به محورهای اعتباربخشی می باشد:
مدیریت و رهبری؛ مراقبت و درمان؛ گیرنده خدمت و ... 
 

تاریخچه اعتباربخشی:
 historyکالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913، راه اندازی  و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها  تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترک ارزیابی بیمارستان ها JCAH  تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت بهداشتی تغییر نام یافت.  

معرفی اعتبار بخشی:
 برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .   
اهداف اعتباربخشی:

goals1جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی 

- ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان 

- تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

- اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت 

- یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی 

- ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز 

- ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات 

- پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

- بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی. 

استانداردهای اعتباربخشی ملی ایران(دوره چهارم؛ :)1398
در دوره چهارم اعتباربخشی، 19محور به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی شده اند که مشتمل بر 110استاندارد
و 514 سنجه به تفکیک 214سنجه در سطح یک، 214سنجه در سطح دو و86سنجه در سطح سه است
سنجه های اعتبار بخشی در سه سطح طبقه بندی می شوند:
سنجه های سطح یک : اهمیت، حساسیت و امکان تحقق بالا و در حدود انتظارات اولیه و پایه فعالیت هر
بیمارستان
سنجه های سطح دو : امکان تحقق متوسط و در حدود انتظارات وضعیت فعلی بیمارستانها
سنجه های سطح سه : امکان تحقق پایین تر و فرا تر از حدود انتظارات نسبت به وضعیت فعلی بیمارستانها
(سنجه های سط سه صرفا در بیمارستان های درجه یک، یک برتر و عالی ملاک رتبه بندی است)
این مجموعه از استانداردها با توجه به شرایط بومی و به روز رسانی اولویت ها در نظام سلامت بازنگری و به شرایط و عملکرد واقعی بیمارستان ها نزدیک تر شده است. تدوین و استفاده از خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل
ها به منظور تبیین سیاست ها و تعهد به روش های اجرایی تدوین شده در هر یک از بیمارستانها به منظور تحقق نتایج
مطلوب و متوازن مورد تاکید نظام نوین اعتباربخشی است. در اعتباربخشی پیش رو(نیمه دوم سال جاری)، ارتقاء
کیفیت و ایمنی بیمار بر اساس مدیریت بهینه منابع، بیش از پیش مد نظر قرار گرفته است. همچنین ضمن صیانت از
ارزش های کیفی در ویرایش سوم و دوره های قبل، در این دوره تعداد بیشتری از استاندارد ها متوجه نتایج و پیامدها
هستند. موفقیت بیمارستانها همچنان در گرو کارگروهی و توجه هرچه بیشتر به مدیریت دانش است. اغلب سنجه های
نیازمند هزینه در پیش نیاز های ایمنی و یا برای بیمارستان های برتر و عالی جانمایی شده اند

 
سامانه آزمون آنلاین
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/09
تعداد بازدید:
3686
Powered by DorsaPortal