حقوق گیرنده خدمت

 
 
این کتابچه حاوی مطالب ذیل می باشد:
منشور حقوق بیمار؛ منشور حقوق کارکنان؛ سنجه های اعتباربخشی؛ فرایندها و فرم های مرتبط؛ پرسشنامه رضایت شغلی؛ پرسشنامه رضایت سنجی بیماران؛ فرم ثبت شکایات و...) 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/18
تعداد بازدید:
641
Powered by DorsaPortal