معرفی واحد

معرفی واحد

 • نام و نام خانوادگی:
 • مرضیه مختاری
 • سمت:
 • کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
 • مرتبه:
 • کارشناس ارشد پرستاری
 • پست الکترونیک: m.mokhtari@gmu.ac.ir
 
gol
 • نام و نام خانوادگی:
 • علی غفاریان
 • سمت:
 • کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی
 • مرتبه:
 •     کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   
    gol
 • نام و نام خانوادگی:
  • مهسا محمدیان بیدختی                     
 • سمت:
  • کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار                  
 • مرتبه:
 • کارشناس ارشد پرستاری
 •                                                                                             نام و نام خانوادگی:
                                                                                               ابوالفضل محمدنژاد
                                                                                                                                                          سمت:
                                                                                                                                           کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی
                                                       مرتبه:
                                                               کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  
شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

- تشکیل تیم تدوین برنامه استراتژیک و تدوین و بازنگری آن به طور سالانه
- پایش اجرای برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت
- شناسایی فرآیندهای اصلی و تصویب در تیم مدیریت اجرایی
- تعیین شاخص های فرآیندی، پیشرفت برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت، عملکردی بالینی و غیربالینی
- جمع آوری و تحلیل شاخص ها و ارائه به تیم مدیریت اجرایی و در صورت لزوم انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
- هدایت بخشها و واحدهای بیمارستان در جهت شناسایی مشکلات و انجام اقدام اصلاحی و ذخیره سوابق اصلاحی در یک فایل الکترونیک
- تشکیل تیم های تخصصی جهت تدوین و بازنگری خط مشی ها، روشهای اجرایی و دستورالعملها
- پیگیری و پایش خودارزیابی استانداردهای اعتباربخشی توسط بخشها و واحدها هر 3 ماه و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
- تشکیل تیم ارزیابی داخلی با محوریت تیم مدیریت اجرایی و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت هر 6 ماه
- ثبت نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداش
 
contact
پست الکترونیکی: yasser.rivandy@gmu.ac.ir
برای ارتباط با بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی ،بلوار وحدت ،مرکز آموزشی ،پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شماره تلفن: 57236150--051
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/09
تعداد بازدید:
695
Powered by DorsaPortal