کتابخانه های دانشگاه

کتابخانه مرکزی در راستای اهداف بلندمدت و آتی خود جهت اطلاع رسانی بهینه و موثر و نیز لزوم سهولت دسترس پذیری منابع اقدام به تاسیس و حمایت از کتابخانه های وابسته به خود گرفت تا مراجعین خود را در جغرافیایی وسیعتر و متنوع تر تحت پوشش خدمات خود قرار دهد . که در مجموع 8 کتابخانه وابسته را می توان بدین شرح توصیف نمود .

مساحت نیروی انسانی امکانات جانبی آدرس تعداد منابع معرفی کتابخانه
22 مترمربع 1نفر 6دستگاه رایانه گناباد-معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 680 نسخه کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه EDCآموزش علوم پزشکی 
120مترمربع 1 نفر 4دستگاه رایانه گناباد – خ ناصر خسرو – بیمارستان 22 بهمن 2812 نسخه کتابخانه بیمارستان 22 بهمن
44 مترمربع 1نفر 4دستگاه رایانه بیدخت – بیمارستان 15 خرداد 2796 نسخه کتابخانه بیمارستان 15 خرداد
60 مترمربع 1نفر 4دستگاه رایانه گناباد-معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 2435 نسخه کتابخانه مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
12 مترمربع 1نفر 8دستگاه رایانه گناباد– خ شوریده– مرکز بهداشت شهرستان- خوابگاه ناصری 700 نسخه کتابخانه خوابگاه ناصری
12 مترمربع 1نفر 12دستگاه رایانه گناباد– معاونت آموزشی دانشگاه- خوابگاه فجر 800 نسخه کتابخانه خوابگاه فجر1
15 مترمربع 1نفر 4دستگاه رایانه گناباد– معاونت آموزشی دانشگاه- خوابگاه فجر 800نسخه کتابخانه خوابگاه فجر2
12 مترمربع 1نفر 2دستگاه رایانه گناباد –خ غفاری – غفاری 6 - کوچه 1/1– خوابگاه الزهرا 500 نسخه کتابخانه خوابگاه الزهرا


تاریخ به روز رسانی:
1396/11/09
تعداد بازدید:
69
Powered by DorsaPortal