گروه پژوهشی ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان
مدیر:
اعضا: آقای دکتر مهدی بصیری مقدم (مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد پرستاری)
آقای دکتر خسرو شفقی (استادیار، هیأت علمی، دکتری تغذیه)
آقای دکتر عطاردی(استادیار ، هیأت علمی، اطلاعات پزشکی)
دکتر مهدی مشکی(استاد، هیأت علمی، دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)
آقای حسن ایرانی (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان)
خانم مریم عشقی زاده (مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان)
خانم اکرم خوارزمی (پژوهشگر، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی)
خانم نجمه السادات حاجی وثوق (کارشناس ارشد روانشناسی)
خانم نجمه ابراهیمی(کارشناسی ارشد پرستاری)
کارشناس گروه: خانم اکرم خوارزمی


تاریخ به روز رسانی:
1397/02/02
تعداد بازدید:
47
Powered by DorsaPortal