گروه پژوهشی ارتقاء سلامت خانواده

مدیر: خانم دکتراصغری (استادیار، هیات علمی، دکتری مامایی)
اعضا:
خانم ملیحه پیشوایی(پژوهشگر ،کارشناس ارشد )
خانم اکرم خوارزمی (پژوهشگر، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی )
خانم دکتر بصیری(هیات علمی، کارشناسی ارشد / پرستاری داخلی - جراحی )
دکتر خواجوی (استادیار، دکترای تخصصی (PhD) / مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
خانم نجفی(مربی، هیأت علمی،کارشناسی ارشدپرستاری )
خانم فاطمه پیرنهاد (دانشجوی کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی)
خانم الهه بنفشه (مربی، کارشناس ارشد مامایی)
خانم عجم(مربی )
کارشناس گروه:

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/02
تعداد بازدید:
42
Powered by DorsaPortal