گروه پژوهشی ارتقاء سلامت سالمندان

مدیر: خانم دکتر صادق مقدم(استادیار، هیأت علمی، دکتری سالمند شناسی)

اعضاء: آقای دکتر مجلی(دانشیار، هیأت علمی، دکتری پرستاری)

آقای دکتر حسین عجم (استادیار، هیأت علمی، دکتری سالمند شناسی)

آقای دکتر موسی سجادی(استادیار، دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری)

آقای حبیب شارعی نیا (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد پرستاری)

خانم معصومه امیری دلویی (کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه)

آقای مجید دانشفر (دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان)

آقای عجم (دانشجو )

آقای باقری (دانشجو )

کارشناس گروه: آقای حبیب شارعی نیا

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/02
تعداد بازدید:
38
Powered by DorsaPortal