اعضاء
مدیر:
اعضا:
دکتر مهدی مشکی(استادتمام ، دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت)
دکتر مهدی بصیری مقدم (مربی، هیات علمی، دانشجوی دکتری پرستاری)
دکتر خسرو شفقی (استادیار ، دکترای تخصصی علوم تغذیه)
دکتر علیرضا عطاردی(استادیار ، دکتری تخصصی اطلاعات پزشکی)
حسن ایرانی (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان)
مریم عشقی زاده (مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد پرستاری کودکان)
نجمه السادات حاجی وثوق (کارشناس ارشد روانشناسی)
نجمه ابراهیمی(مربی ،هیأت علمی، کارشناسی ارشد ،آموزش پرستاری)
کارشناس : اکرم خوارزمی (پژوهشگر، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی)
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/02
تعداد بازدید:
87
Powered by DorsaPortal