اعضاء
مدیر: دکتر فاطمه هادی زاده طلاساز(استادیار، دکتری تخصصی بهداشت باروری)
اعضاء:
دکتر رقیه رحمانی(استادیار، دکتری تخصصی بهداشت باروری )
دکتر نرجس بحری(استادیار، دکتری تخصصی بهداشت باروری)
دکترجلوه جلیلی (استادیار، متخصص زنان و زایمان)
الهه بنفشه (مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد مامایی)
فاطمه یعقوبی(مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد مامایی)
آراد مهر (مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد مامایی)
کارشناس : سیما سعیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی)
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/02
تعداد بازدید:
20
Powered by DorsaPortal