شورای مرکزی

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

شورایی منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

اعضای شورای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند که می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.


وظایف شورای مرکزی :
1. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته

2. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

3. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته

4. تعیین نوع واحد های زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

5. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

 

نام و نام خانوادگی

دانشجو (رشته تحصیلی)

میلاد مختارزاده (واحدکارگاه ها)

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

امیر رضا نصیرزاده، فاطمه غلامیان(واحد پژوهش)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

امیررضا ساده مقدم (واحد جستجوی مقالات)

دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

الهه ارشد فریمانی (واحد همایش ها)

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سعیده خدابنده، حانیه ذبیحی (واحد آموزش)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

مهرناز صفرنیا (واحد تالیف و ترجمه)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

آیدا کریمیان (واحد فصل نامه)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

محسن علی اکبری (واحد فن آوری و اطلاعات)

دانشجوی کارشناسی پرستاری

شیرین روحانی (واحد خبرنامه و اطلاع رسانی)

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

آتنا رفیعی (واحد سایت و سامانه)

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل

محمدرضا مجیدی (واحد نوآوری و اختراعات)

دانشجوی دکتری پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/10
تعداد بازدید:
390
Powered by DorsaPortal