دانشکده پرستاری

سرپرست کمیته:
 
معصومه امیری دلویی (کارشناسی ارشد پرستاری)
 
دبیر کمیته:
 
 امیررضا نصیر زاده (دانشجوی کارشناسی پرستاری)
 

جستجوی مقالات:

آیدا کیریمیان

پژوهش:

نیلوفر سعادتی

 
آموزش:

متینه خشخو

 
کارگاه ها:

محسن علی اکبری

 
نوآوری و اختراعات:

زهرا شورگشتی

 
همایش:

حمیدرضا ابراهیمی

 
ترجمه:

نسترن بهلول

 
سایت و سامانه:

گلنوش اسپلانی

 
فصل نامه:

آیدا کریمیان 

اطلاعات:

فضه مودب

 
اطلاع رسانی:

قاسم قاسمی 

 
اعضای شورای پژوهشی

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1 

دکتر لیلا صادق مقدم CV

Scopus
Google scholar
استادیار دکتری تخصصی

2


مریم عشقی زاده CV

Scopus
Google scholar

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

3

سمانه نجفی CV

مربی

کارشناس ارشد داخلی - جراحی

4

 

خانم امیری CV

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناس ارشد پرستاری

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
315
Powered by DorsaPortal