دانشکده پزشکی

سرپرست کمیته:
 
دکتر ملیحه ضیایی (دکتری پزشکی اجتماعی) 
 
دبیرکمیته:
 
حمیدرضا نیازکار(دانشجوی پزشکی) 
 

جستجوی مقالات:

سپیده شایان کارکن

 
پژوهش:

 

آموزش:

نسیم پژوهان فر

 
کارگاه ها:

علی نسیمی

 
نوآوری و اختراعات:

محمدرضا مجیدی

 
همایش:

علی معتمدالصنایع

 
ترجمه:

مهناز وثوقی

 
سایت و سامانه:

کسری بنائیان

 
فصل نامه:

زهرا روان

 
اطلاعات:

وحید بهمرد

 
اطلاع رسانی:

زهرا رهبانی 

 
اعضای شورای پژوهشی:
 

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1


دکتر حسین محمدزاده مقدم CV

Scopus
Google scholar

استادیار

دکتری تخصصی طب سنتی

3


الهه بنفشه CV

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناسی ارشد مامایی

4

 

محمد قربانی CV

مربی

کارشناسی ارشد خون شناسی و بانک خون

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
336
Powered by DorsaPortal