فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 36 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام وب سايت
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'382' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > فرم پذیرش دانشجوی خارجی
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'281' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > فرم پذیرش دانشجوی غیر ایرانی
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'375' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > فرآیند، مدارک مورد نیاز، میزان شهریه، هزینه های اسکان و غذا جهت پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد (سال 1400-1399)
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'378' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > ثبت نام نیروی داوطلب خادمیاران سلامت
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'28' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > پایگاه خبری و اطلاع رسانی وب دا
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'366' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > ثبت نام مسابقه خانوادگی همدلی و سلامت
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'273' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > اداره کتب و انتشارات دانشگاه
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'245' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'241' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'29' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > مجله تخصصی پژوهش و سلامت
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'9' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'30' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > مجله علمی پژوهشی افق دانش
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'383' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > بانک اطلاعات گیاهان دارویی
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'296' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > پایگاه خبر اطلاع رسانی مفدا (معاونت فرهنگی و دانشجویی)
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'11' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > کتابخانه دیجیتال دانشگاه
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'339' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > پایگاه اطلاع رسانی کرونا ویروس
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'12' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > کتابخانه مرکزی دانشگاه
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'109' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'7' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش
' onclick="$.ajax({ type: 'POST', url: '/Index.aspx/SetReviewOfLinkModule',data: '{code:'10' }', contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json' });" "="" target="_blank" > دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal