اجرای طرح تشدید نظارت بر آرایشگاههای زنانه شهرستان گناباد.

اجرای طرح تشدید نظارت بر آرایشگاههای زنانه شهرستان گناباد.

در صورت مشاهده موارد نقص بهداشت با سامانه 190 تماس حاصل نمایند.
بر اساس گزارشات مردمی از آرایشگاههای زنانه شهرستان مبنی بر اینکه بعضی از آرایشگاهها بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به کاشت ناخن و عمل میکروپگمنتیشن ( تاتو ) می نمایند. جهت بررسی موضوع کارشناس بهداشت محیط به اتفاق نماینده اتحادیه آرایشگران زنانه، بازدید آرایشگاهها انجام و دستگاههای مورد نظر از آرایشکاهها جمع آوری گردید لذا ضمن تشکر از همکاری همشهریان عزیز، خواهشمند است از مراجعه به مراکز بدون مجوز خودداری نموده و در صورت مشاهده موارد نقص بهداشت با سامانه 190 تماس حاصل نمایند.
در ضمن برای افراد متخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال گردید.
تاریخ:
1397/11/27
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal