اطلاعیه برگزاری اولین گزارش شش ماهه رساله دکتری

اطلاعیه برگزاری اولین گزارش شش ماهه رساله دکتری
اطلاعیه برگزاری اولین گزارش شش ماهه رساله دکتری
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
عنوان رساله: توسعه مدل توضیح رفتار غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB):
یک تحلیل مدل معادلات ساختاری
ارائه دهنده: سعید پوردولتی دانشجوی دکتری پژوهشی ارتقای سلامت
استاد راهنمای اول: دکتر مهدی مشکی دانشیارآموزش بهداشت و ارتقای سلامت - استاد راهنمای دوم: دکتر عبدالجواد خواجوی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استاد مشاور: دکتر شهرام واحدی دانشیار روانشناسی تربیتی
زمان: سه شنبه مورخ 18/8/95 ساعت 12 ظهر مکان: اتاق اجلاس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
حضور علاقمندان بویژه همکاران محترم و دانشجویان ارشد دانشگاه را ارج می نهیم.
تاریخ:
1395/08/19
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal