جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشجو معصومه حیدری کاریزکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشجو معصومه حیدری کاریزکی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری
عنوان:
" مقایسه تأثیر هیدروکورتیزون با دگزامتازون وریدی قبل از خروج لوله تراشه بر اسپاسم حنجره، سرفه و استریدور بعد از بیهوشی عمومی "
استاد راهنما : جناب آقای دکتر آرش حمزه ای
اساتید  مشاور:   جناب آقای مهدی بصیری مقدم
 و جناب آقای دکتر محمود یوسف زاده قوچانی
هیات داوری: دکترمحسن صاحبان ملکی  
               جناب آقای دکترمحمدپور
دانشجو:  معصومه حیدری کاریزکی
زمان: یکشنبه  26/7/94 ساعت12 صبح
مکان : سالن سینا
تاریخ:
1394/07/27
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal