جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری-دانشجو خانم رحیمه قبادی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری-دانشجو خانم رحیمه قبادی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری
عنوان: تأثیر گرمای موضعی بر شدت درد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان ترم

استاد راهنما : سرکار خانم بلوچی
 استاد  مشاور: جناب آقای بصیری   
هیات داوری: جناب آقای دکتر موسی سجادی
              - سرکارخانم عشقی زاده
 دانشجو:  خانم رحیمه قبادی
زمان: پنجشنبه  15/7/95 ساعت 12 ظهر
مکان : سالن سینا
تاریخ:
1395/07/14
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal