جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشجو مهسا موذن احمدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشجو مهسا موذن احمدی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری
عنوان:
" مقایسه تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در نقاط طب سوزنی با محل برش جراحی بر عوارض عمل و شاخص های فیزیولوژیک بعد از آپاندکتومی"
اساتید راهنما : جناب آقای دکتر محمدپور
 استاد  مشاور: جناب آقای دکتر سجادی
هیات داوری: جناب آقای دکتر کیان مهر
              - جناب آقای ایرانی
 دانشجو:  مهسا موذن احمدی
زمان: یکشنبه  28/6/95 ساعت 10 صبح     
مکان : سالن سینا
تاریخ:
1395/06/27
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal